Licitarska srca

Licitarsko srce kao kolač potječe iz praslavenskog i prakršćanskog doba, a u naše krajeve dolazi početkom 17. stoljeća dolaskom Isusovaca.

Tradicionalno je licitar žarko crvene boje, proizvodi se u različitim oblicima i veličinama, a najčešće se poklanjao kao izjava ljubavi mladića prema djevojci.

Nastojeći održati tradiciju hrvatskih običaja, zlatarska radionica "Vrančić" započela je prva sa ručnom izradom unikatnog nakita u zlatu, zadržavajući sve tradicijske ornamente licitara, te na taj način pružiti priliku svima onima koji žele da nakit koji nose ili darivaju ima svoju priču.